Посмотрите новый сайт / Vaadake uut saiti / Check out the new site

Loading...
Logo Granit

GEOS fassaadiplaatide paigaldamine.

Vajalikud tööriistad:

 • Haamer
 • Kellud (lai, kitsas)
 • Elektridrell - mikser
 • Lood
 • Hari
 • Silikooni tuub või kotike tsemendisegu jaoks
 • Kaitseprillid
 • Käsiketassaag või nurgalõikur, kivide lõikamiseks
 • Metall või plastmass reha.

Plaadi koguse arvestus:

Mõõtke ära kaetava pinna pindala ja arvutage plaatide vajalik kogus.Üldisest pindalast, arvestage maha avade pindala (aknad, uksed, jm.). Mõõtke ära välisnurkade pikkused, et arvutada nurgaelementide kogus (Kalju, Kalju plokk). Üldpinnast arvestage maha nurgaelementidega kaetav pind. Arvestage ka varuga, mis on vajalik seoses paigaldamise ja lõikamisega.- Soovitavalt 5%.

Plaatidega kaetava pinna ettevalmistamine:

Seina pind                                Vajalik ettevalmistus

Puusein                                    Pinna ettevalmistamine on analoogne fassaadide etteval-

Metallkonstruktsioon                  mistamisega koos soojustusega või ilma. Krohvimiseks

Lahtine karkass                         kasutage krohve Bolix, Atlas, Mira, Caparol jt.

                                               Paigaldage krohvivõrk ja krohvige. Laske krohvil kuivada.

Betoon – telliskivi või                 Pind ei vaja täiendavat ettevalmistust. Kui pinnal on rasva,

krohvitud pind                           õli või värvi plekid, siis töödelge neid lahustiga, hõõruge

                                                ja eemaldage värv terasharjaga.

Mustunud, värvitud pind või

Kahjustunud pind.                Töödelge pinda liivapritsiga või survepesuriga. Laske pinnal kuivada. Töödelge seinu niiskustõkkega. Paigaldage krohvivõrk ja krohvige. Laske krohvil kuivada.


Plaadi pindade ettevalmistus enne paigaldamist:

  - Enne  iga kivi paigaldamist, soovitame vaadata ja vajadusel kõrvaldada metallist harja või lihvimisketta abil ebatasasused ning nn.´`piim´`,mis võis  moodustuda vibro tehnoloogilise protsessi käigus.

Katteplaatide (fassaadikivide) paigaldamine:

 • Plaatide paigaldamiseks sobivad kõik ehitusel kasutatavad plaatimissegud, liimid, silikoonid, mis on ettenähtud keraamiliste ja betoonplaatide ning looduslike kivide paigaldamiseks eri tingimustes.
 • Kuna betoonplaatidel võib olla väike tooni erinevus (ka ühe partii ulatuses), soovitame plaate segada, võttes neid erinevatest pakenditest. Nii saavutate lõpplahenduseks toonivarjundite tasakaalu. Pakendis võib esineda rikutud servadega plaate, mida on võimalik ära kasutada kohtades, kus on tarvis plaate lõigata.
 • Kui plaatide paigaldamine toimub soojas või kuiva ilmaga on vaja plaate niisutada, kastes neid vette või kasutada selleks švammi. See on vajalik  plaatimissegus oleva niiskuse tagamiseks. Kui plaadid paigaldatakse betoon, krobelise krohvi või kivi pinnale, soovitame ka neid pindu eelnevalt niisutada.
 • Paigaldamine peab toimuma + kraadide juures. Plaatimissegu segage veega õiges vahekorras. Liiga kuiv või vedel segu ei taga plaatide korralikku kinnitumist.
 • Segu kantakse ettevalmistatud pinna osale plaatimis või müürsepa kellu abil. Segu võib kanda ka kivi tagaküljele. Püüdke vältida segu sattumist kivi pealispinnale. Juhuslikult pealispinnale sattunud seguplekid eemaldada harja abil, pärast segu kerget nakkumist.
 • Kui teie töös on vaja kasutada nurgaelemente, siis paigaldage need kohe paigaldamise alguses.
 • Kui nurgaelemendid on paigaldatud, jätkake kivide ladumist keskme suunas, töötades alt üles.. Suruge kivid segusse selliselt, et segu kivide vahelt välja tuleks. Jätkake tööd horisontaalsuunas, lõpetades rea, enne uue alustamist.
 • Jälgige vuukide õigsust, püüdke nad teha ühe laiuselt, et jääks võimalikult loomulik pind. Püüdke jätta vuugid võimalikult kitsad, laius ei peaks ületama 1 cm – t.
 • Kivide sobitamiseks ja lõikamiseks võib kasutada teemantkettaga nurgalõikurit. Lõigatud servadega kivid pange äärtele selliselt, et silm neid eriti tähele ei paneks.

Kivide paigaldamine maapinnaga tasaselt.

Selleks, et kivid, mis pannakse vundamendi äärde, loomulikud välja näeks ja mulla sattumise vältimiseks kividele, tõstke esimene rida 5 cm maapinnast kõrgemale. Selleks võib kasutada spetsiaalseid puust toendeid.

Soovitused eri tüüpi kivide paigaldamiseks:

 • Töötades plaatidega, põlevkivi, klombitud kivi, dolomiidi või fassaadikividega, jälgige horisontaal ja vertikaal ridade õigsust. Tehke vuugid võimalikult kitsad, et jääks loomulik pilt. Pikad täisnurksed kivid näevad paremini välja, kui Te paigaldate need horisontaalselt. Kõikide kivide paigaldamisel planeerige nii, et tuleks teha minimaalselt kivide lõikamist.
 • Seda tüüpi kivid paigaldatakse ilma vahedeta, jääb ära ka vuukide täitmine. Fassaadikividel jäetakse vuuk laiusega 5 – 10 mm. Kellu abil tasandage liigne segu plaadi äärtel enne, kui asetate järgmise. See võimaldab paigaldada kivid külg – külje kõrvale.

Kalju tüüpi kivid paigaldatakse ilma õmblusteta.Sellisel juhul puhastage kelluga kõik vahed,et saada puhas pind enne järgmise kivi ladumist.Fassadikivi,Dolomiit ning Klombitud kividele võib jätta vahed 5-7 mm.

Vuukide täitmine:

 • Vuugi vahede täitmisel kasutatakse samasuguseid vuugitäiteid, mis keraamiliste plaatide puhul.

Sobiva värviga vuugitäide segatakse veega  “hapukoore” konsistentsi, valatakse lehtri abil, kasutatud ja pestud silikooni tuubi ja püstoli abil täidetakse plaatide  vahelised vuugid. Võib kasutada ka spetsiaalseid kotikesi. Kotike on kerge ka ise valmistada tavalisest polüetüleenkotist, lõigates sellelt ära üks nurgake. Seda teha selliselt, et lõigatud ava läbimõõt oleks veidi väiksem vuugi laiusest. Täitke kotike või tuub vuugiseguga, aeglaselt pressides, täitke vuugid hoolikalt täis. Püüdke vältida segu sattumist plaadi välispinnale. Kui vuugitäide on nakkunud, siis eemaldage n.t. puupilpa abil liigsed jäägid ja tihendage vuugitäide. Ärge püüdke eemaldada jääke vedelal, tardumata kujul.

Pärast jääkide eemaldamist siluge vuugid ja pühkige luua või harjaga üle. Mitte kunagi ärge kasutage selleks traatharja või puhastuslahuseid.

Vuukide täitmine on vastutusrikas töö, selle tulemuseks peab olema tagatud niiskuse mittesattumine plaatide alla, vältimaks külmumise korral plaatide purunemist.

Päeva lõpul, kui segu on kuivanud, puhastada segu jäägid pinnalt luua või harja abil.

Plaatide Kalju plokk ja Kalju plokk nurkade paigaldamine.

 • Kalju plokk plaadid paigaldatakse metall-  või puukarkassile. Vertikaalkarkassi samm on 600 mm ja horisontaalkarkassi samm  160 mm.

Kalju plokk plaadid paigaldatakse:

 • Kui toimub samaaegne fassaadi soojustamine
 • Kui fassaadi pind on ebatasane ja ei ole otstarbekas krohvida
 • Kui soovitakse dekoratiivpinda või piiret, kus alussein puudub
 • Lihtsalt lähtudes dekoratiivsusest
 • Plaadid kinnitatakse vastavalt, kas puu- või metallkruvidega Ø 5 – 6 mm.

Pärast plaatide kinnitamist peidetakse kruviaugud korkidega silikooni või ehitusliimide abil.

 • Plaatide paigaldamist alustatakse hoone nurkadest, akna- või ukseavadest selleks, et lõpetada töö siledal pinnal, vajadusel kasutades lisa karkassi. Nendel puhkudel puuritakse plaatidele lisaaugud, mis peale paigaldamist eeltoodud viisil peidetakse.
 • Ilmekama väljanägemise saamiseks valitakse plaadid ja nurgaelemendid eri värvitoonides.

Võlvide paigaldamine:

 • Võlv 1 ja Võlv 2 leiavad kasutamist uste , akende jt. kohtade võlvistamiseks, koos Geos plaatidega kivi, tellis või krohvitud seintel.
 • Võlvide hinnad on vastavalt mõõtudele.Hinnakirjas on standardmõõdud.

Võlv 1 kõrgust on võimalik muuta, kasutades erinev arv elemente nr. 4 ja nr. 5.

Võlvide laiust saab muuta kombineerides elementidega nr. 1, nr. 2, nr. 3.

elementidega nr. 4 ja nr. 5, aga ka kasutades kiiljaid vahesid võlvi üla ja alaosas.

Näide:asendades nr. 3 nr. 5- ga, saame võlvi siseavaga 150 cm., asendades nr. 1 nr. 2- ga, saame 84 cm. jne.

Võlv 2 kõrgust on võimalik muuta kasutades eri arv elemente nr. 5 ja nr. 6.

 • Võlvi laiust on võimalik muuta, kasutades eri arv elemente nr. 2 ja nr. 3
 • Võlv ei pea olema ümar, võib teha täisnurkse kasutades elemente nr.1, 2, 3, 4  või nr. 4, 5, 6.

Võlvid paigaldatakse samal printsiibil nagu teised fassaadikivid. Võlvide kasutamisel koos teiste Geos plaatidega, soovitame need paigaldada teistest välja ulatuvamalt ja kasutades eri värve, saame aktraktiivsema pildi.

Ettevaatusabinõud:

 • Plaatide lõikamisel kasutage kaitseprille
 • Plaatide puhastamisel segujääkidest, ärge kasutage märga harja, kuna plaatidele võivad jääda laigud, mida on raske eemaldada
 • Plaatide puhastamiseks ärge kasutage happelisi vahendeid
 • Ärge lõigake plaate niisketes tingimustes, kuna lõikamisel eralduv tolm võib plaadi pinnale tekitada heledamaid laike.
 • üEi soovitata paigaldada fassaadikive, kui hoonel puudub või on korrast ära vihmavee äravoolusüsteem.Selle tulemusel võivad tekkida suvalised veejoad fassaadi pinnal , millest hiljem võivad tekkida laigud. Samuti temperatuuri kõikumisel, külm – sula võivad kahjustuda fassaadi pinnad.

Seoses sellega, et GEOS betoonpiirded on dekoratiivsed ja omavad ilusat pealispinda maastike ning majade ja platside välisilme kaunistamiseks, on soovitatav kõik need kohad, kuhu võib sattuda mustus sõidukite rataste alt, talvel aga kemikaalide ja soolaga läbiimbunud lumi ja liiv, täiendavalt kaitsta spetsiaalse niiskuskindla immutusega * Graniit 28 * või * Graniit 28 NS *. Sel juhul betoon ei lõhustu, mistahes mustus aga, mis satub immutatud pinnale, on kergesti eemaldatav veejoaga. 

Geos 'e fassaadiplaatide garantii:

Kõigile Geos toodetele antakse garantii, kui paigaldamisel on täidetud kõik tootja poolsed nõuded ja soovitused.

Garantii on tootmisdefektidel, mis võivad ilmuda 2 aasta jooksul. 

Kõik defektidega tooted, mis ei vasta deklareeritud nõuetele, vahetatakse välja tasuta. Pretensioonid, mis puudutavad toote välimust, võetaks vastu 15 päeva jooksul,altes toote ostmisest, kuid enne toote paigaldamist.

Kulud, mis on seotud transpordiga , praaktoote demontaažiga ja uue paigaldamisega, ei kompenseerita.

Garantii ei laiene juhtudele:

- mis on seotud hoone vajumisega või seinete nihkumisega;

- kui ei ole täidetud paigaldamisel tootjapoolseid nõudeid ja soovitusi;

- toote kokkupuutel värvidega või keemiliste ainetega;

- pleekumine agressiivse keskkonna mõjul;

- määrdumine ja oksüdeerumine:

- toote mitteotstarbekohasel kasutamisel.