Посмотрите новый сайт / Vaadake uut saiti / Check out the new site

Loading...
Logo Granit

GEOS dekoratiivsete betoonist terrassplaatide paigaldamise metoodika Plaatide montaaž: uhtebetoonist terrass - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, samuti terrass - 0 kõrgusega 15 mm teostatakse nende plaatide kleepimisega stabiilsele alusele – telliskivi, betoon ja muud sarnased. Terrass-0,15mm on ette nähtud  paigaldamiseks ainult stabiilsele alusele. Plaadi kleepimiseks kasutatakse kõiki üldehituslikke segusid, liime ja silikoone, mis on soovitatud keraamilistele, betoonplaatidele ja naturaalkivist plaatidele ühtedes või teistes tingimustes. Enna kui laduda Terrassplaati ruumi, välistrepi, avatud terrassi või teiste kohtade põrandale, mis on ette nähtud selle paigaldamiseks, poleks liigne kontrollida ladumise skeemi täpsust. Selleks on vaja laiali panna kaks perpendikulaarset rida plaate telgedel. Seejuures paigaldatakse plaatide vahele ristikesed (kui ladumist tehakse õmblustega), et võtta arvesse õmbluste vahelist vahemaad. Plaatide paremaks haakumiseks lahusega peab need enne töö algust tegema niiskeks. Samuti on soovitatav teha niiskeks ka alus vältimaks lahuse kuivamist ladumisel. Terrassplaadi otsesel ladumisel valitakse välja koht esimese rea jaoks. Kui piki väljaku ja seina külgi laotakse lõikeplaate, on mugavam alustada sissepääsule vastupidisest lõpust. Vastasel juhul võib alustada kas siis platsi keskelt (suurtel pindadel) või siis seina poolt asuvast teisest reast (väikestel pindadel).

Seejärel paigaldatakse nurgaraua ja vaaderpassi abil niinimetatud majakaplaadid. Need on vajalikud katte tasapinna ja taseme seadmiseks. Kui tasapinnal on kühmud, paigutatakse majakad kõige kõrgemale tõusule. Majaka paigaldamise kohtades põrandale kantakse liimilahus, mis tasandatakse hammaspahtli abil. Peale seda laotakse peale plaat ja lüüakse sellele kummist puitvasaraga. Lühivaaderpassiga kontrollitakse plaadi paigaldamise õigsust mööda selle telgi ja diagonaale. Seejärel paigaldatakse järgmine majakas, kuid selle asendit kontrollitakse pika vaaderpassiga eelmise majaka suhtes. Kui plaat on väljapainutatud, peavad vahed selle ja vaaderpassi vahel olema plaadi keskkoha suhtes sümmeetrilised. Majakamarkide vahel, piki platsi kontuuri, mööda köit *rihtlati* nime kandva lati abil, laotakse platsi keskosas majakaread. Plaadid laotakse mööda köit, mis on kinnitatud horisontaalselt varbaga, naeltega või tüüblitega, kinnilööduna majakaridade juures. Plaadid laotatakse ettevalmistatud tsementlahusele ja tasandatakse kellu varre löökidega majakaridadele pinguletõmmatud köie tasemele. Kui rida on täielikult lõpetatud, kontrollitakse vaaderpassiga selle tasapinda. Ei või olla kõikumisi kühmudel ja vahemikke nende ja plaatide vahel. Kui tööd alustati seina poolt asuvast teisest reast, siis hiljem teostatakse esimese rea ladumist juurdelõikusega. Kui aga algsena oli esimene rida, siis seejärel teostatakse kahe-kolme järgneva rea, niinimetatud haardeala, ladumist. Haardealad piirduvad ühelt poolt eelneva plaadireaga, teiselt poolt pinguletõmmatud köiega.

Pinnale, mida võib vooderdada 10-15 minuti jooksul, kantakse liim. See tasandatakse sugaga ja paigaldatakse plaadid. Viimistlusmaterjal tasandatakse kummist puitvasaraga mööda kõrgust, kui plaat on naaberplaatide suhtes süvistatud, tuleb see maha võtta ja lisada lahust. Plaadi otspinnale lüüakse kergete koputustega ta tihendatakse. Pidevalt kontrollitakse haardeala viimase rea plaadi ääre kokkulangemist pinguletõmmatud nööriga. Terrassplaadi paigaldamisel, lisaks sellele, et need laotakse vaaderpassi abil mööda horisontaalselt pinguletõmmatud nööri, kontrollitakse nende ladumise õigsust *rihtlatiga*. Rihtlatile asetatakse peale vaaderpass, et välja tuua kõik plaatide asendi, järelikult ka kogu platsi kõrvalekalded. Peale horisontaalsuse kontrolli teenib rihtlatt veel ka ebatasasuse kontrolliks, sest pinguletõmmatud nöör, mis piirab paigaldatud Terrassplaadi ülemist tasapinda, kujutab endast küllalt ebakindlat piiri. Silm aga võib mitte märgata, et ühes kohas on plaat laotud 0,5 mm allapoole, kui pinguletõmmatud nöör, naaberplaat aga on oma pealispinnaga seda nööri veidi üles tõstnud, mille tulemusel võib kõrgusevahe naaberplaatide vahel ulatuda kuni 3 mm-ni. Pöörake oma tähelepanu sellele, et seoses terrassplaatide tootmise tehnoloogiliste eripärasustega, võib nende paksus kõikuda 2-3 mm piirides, seoses sellega – on enne montaaži vaja igat plaati kontrollida ning vajadusel metallharja või lihvimisketta abil kõrvaldada eriti eenduvad ebatasasused ja pahemalt poolt * piim * - vibro-vormimise protsessis tekkiv tsementlahuse vastupidamatu õhuke kiht, plaatide montaažil aga saavutatakse platsi lõplik tasandamine liimilahuse paksusega iga plaadi all. Pöörake tähelepanu plaatide nurkadele. Kui plaat omab erinevat painet, võivad nad ulatuda väljapoole. Sellisel juhul võib mõningad plaadid süvistada veidi sügavamale nõutavast tasemest ning põrand hakkab tunduma tasasem. Kindlasti puhastatakse õmblused liimist puitpulgakesega või luuakesega. Peale rea lõpetamist eemaldatakse liimi ülejäägid plaadi äärtelt. Nöör tõmmatakse taas pingule ning laotakse järgmine rida. Väiksemate pindade puhul võib töötada ilma nöörita, sel juhul kontrollitakse õmbluste sirgjoonelisust pika vaaderpassi abil, mis asetatakse rea otspinna juurde. Diagonaalsel ladumisel – tõmmatakse nöör pingule igale reale eraldi. Seejuures peab kindlasti jälgima õmbluste kokkulangemist kahes perpendikulaarses suunas. Vastavalt edasiliikumisele võetakse majakad maha, puhastatakse ja kasutatakse ladumiseks. Platsi külgede vahel, nii pikkuses, kui laiuses, mitte alati ei laota Terrassplaate tervikult ning neid tuleb lõigata. Vähe sellest, et laotamiseks mõeldud plaati on sirgelt lõigata raske, toob see endaga kaasa ka plaatide ülekulu ning võtab palju aega ja jõudu. Eriti palju seinaga külguvaid plaate tuleb lõigata plaatide sümmeetrilise ladumise süsteemi puhul, mil esimene plaat paigaldatakse platsi keskele. Pealeladumise ebasümmeetrilise süsteemi puhul alustatakse plaadi ladumist ühest suvalisest nurgast kahe vastupidi asetseva külje suunas. Sel juhul on vaja lõigata vaid plaate, mis külgnevad kahe seinaga, millel me lõpetame ladumise protsessi. Pakendites võivad olla kahjustatud äärtega plaadid, milliseid võib kasutada juurdelõikusel. Õmbluste vuukimiseks plaatide vahel (vajadusel) – soovitatakse kasutada värvilisi täitesegusid, mida kasutatakse keraamiliste plaatide õmbluste jaoks. Kasutatakse alltoodud tehnoloogiat: vastavat värvi õmblustäide lahustatakse “hapokoore” konsistentsini, valatake läbi lehtri eelnevalt puhtakspestud hermeetikute, silikoonide jne. torusse ning “püstoli” abil kantakse plaadivahelistesse õmblustesse. Või siis teostatakse vuukimist, kasutades spetsiaalset kotti õmbluste täitmiseks lahusega.

Sellist kotti on kerge teha ka endal ise. Selleks on küllalt lõigata tihedast polüetüleenkilest keskmist mõõtu pakist üks nurk, kusjuures tegema peab seda sellisel moel, et saadud väljundiava diameeter oleks veidi väiksem õmbluste laiusest vooderduselementide vahel. Õmbluste täitmisel tuleb erilist tähelepanu pöörata õmbluse täielikule täitmisele ning olge tähelepanelikud, et lahus ei satuks plaadi pealispinnale. Õmbluste vuukimine, eriti välisplatsidele – on tööde teostamise väga tähtis etapp. Selle tulemuseks peab saama plaadi, paneeli või astme alla niiskuse sattumise vältimine, vastasel juhul võib külmumisel tekkida plaadi või platsi enese purunemine. Valesti teostatud õmbluste vuukimine on tehnoloogia rikkumine ja toob endaga kaasa garantii kaotuse. Seoses sellega, et GEOS betoonpiirded on dekoratiivsed ja omavad ilusat pealispinda maastike ning majade ja platside välisilme kaunistamiseks, on soovitatav kõik need kohad, kuhu võib sattuda mustus sõidukite rataste alt, talvel aga kemikaalide ja soolaga läbiimbunud lumi ja liiv, täiendavalt kaitsta spetsiaalse niiskuskindla immutusega * Graniit 28 * või * Graniit 28 NS *. Kategooriliselt on keelatud talvisel ajal eemaldada plaatide pinnalt jääd ja tihedat lund metallist kangide ja analoogsete löökinstrumentide abil.