Посмотрите новый сайт / Vaadake uut saiti / Check out the new site

Loading...
Logo Granit

Tänavakivide ja plaatide iseseisev paigaldamine on küllaltki keeruline, seetõttu soovitame pöörduda spetsialistide poole. Kuid vaatamata keerukusele, kui on tegemist alla 100 m² pinnaga (teerada eramaja või suvila juures, platsid jne.) on võimalik ka ise paigaldada, seda enam, et spetsialistide teenus on suht kallis.Kuid peab arvestama asjaoluga, et see, mis me teeme, peab olema nägus, mugav, aga ka kauaagne ja ei tohi takistada vee loomulikku äravoolu. Seepärast on vaja tähelepanu juhtida sellistele momentidele nagu aluskihtide õige kalle (kruus, liiv) ja vee äravool pikalt, samuti tuleb iga kiht tasapinda hoolikalt tihendada.

Plaatide iseseisvaks paigaldamiseks on vaja: kellu, kummihaamer, nöör, puu- või metallkiilud, ehituslood, luud, reha, hari, kruus, liiv, tsement M500, käsi või mehhaaniline tamp.

Paremaks kvaliteedi tagamiseks on otstarbekas kasutada kaasaegset tehnikat nt.vibroplaat massiga 100 – 130 kg., tsentrifugaaljõuga 18 – 20 kw.mis tagab pinnase tihendamise kuni 6 cm.

Aluse ettevalmistamine:

 • Valida välja koht.
 • Määrata vee äravoolu suund, vesi peab ära voolama hoonest eemale või teerajast äravoolu kaevu või murupinnasele. Kalded võib teha piki või ristisuunaliselt, kuid mitte vähem kui 5%, see on 5 mm jooksva meetri kohta.
 • Tulevase platsi või tee äärde lüüa kiilud, märketokid.
 • Märgistatud platsil eemaldada pinnas.
 • ööd tuleb alustada aluspinna tihendamisest kuni püsivuseni.  Pöörata tähelepanu pinna dreenimisele. Kui  pinnas on niiske, soovitame kasutada geotekstiilmaterjale. Juhul, kui pinnas on liivane, pole  vaja eraldi alust.

Aluskihiks sobib hästi kruus fraktsiooniga 4 – 16 mm, aga ka kruusa-liiva segu. Aluskihi paksus sõltub eeldatavasti koormustest ja pinna koostisest.

Kokkupressimisel jälgida,et tekiks tasane aluspinna platform.

Äärekivide paigaldamine.

 • Plaanitava platsi, tee raamimiseks kasutatakse vastavaid äärekive või dekoratiivkive, mis me paigaldame betoonsegu sisse, et nad suudaksid vastu võtta kattematerjali äärte külgkoormusi. Need piirdekivid paigaldame enne põhimaterjali paigaldamist.
 • Platsi äärtesse kaevame piirde (äärekivide) jaoks, nööri järgi, vajaliku sügavuse ja laiusega kraavi.
 • Piirde, äärekivid kinnitame betoonseguga M100 – 150, nööri järgi. On vaja jälgida platsi geomeetrilist kuju ja et äärekivid oleksid tihedalt üksteise vastas.

Figuursete elementide paigaldamine.

 • Arvestada aluse kõrgust (soovitav 2 cm. kõrgemale, kuna tihendamisel nad vajuvad). Erinõuete puudumisel ei soovitata ületada platsi ülemist piiri, mis võib kaasa tuua ekspluatatsiooni käigus piirete deformeerumise koormuste tõttu.
 • Kanda pinnale liiv 50 – 80 mm ja siluda rehaga.
 • Tasandada ja anda pinnale vastav vorm.
 • Määrata vajalik jooks.
 • Plaadid, kivid soovitavalt laduda enda poolt ettevalmistatud pinnale
 • Kõik plaadid, kivid laduda, jättes nende vahele vajalikud vahed.(soovitatavalt min. 5-6 mm)

Seejuures tuleb arvestada kivide võimalik kõrvalekalle ±  4 mm (lubatud tehnoloogiline kõrvalkalle). See võimaldab vajadusel plaate – kive vaheteda.

Vuukide sirgjoonelisuse tagamiseks pannakse iga 3 m järel nöörid. Suuremate pindade märgistamiseks pannakse nöörid ka ristisuunaliselt ja iga 1 – 3 m järel kontrollitakse täisnurksust.

Andmaks platsile soovitud geomeetrilise kuju võib täitmata platsi osad katta kivipoolikutega või vastavalt väljalõigatud kividega.

 • Hoonetega kokkupuutel tuleb plaadid – kivid asetada kallakuga hoonest eemale või paigaldada vastavad kanalielemendid ja restid sadevete ärajuhtimiseks.
 • Vastavalt DIN 18318 võib platsi ülemise pinna erinevus 4 m lõigul olla kuni 10 mm. Seejuures tuleb seda kriteeriumit jälgida, lähtudes pinnakatte struktuurist. Betoonkivide kõrguse erinevust on võimalik sättida liiva aluspadja abil.
 • Lõplik kivikattega pinna tasandus saavutatakse tihendamisel vibroplaadi abil.
 • Pärast vibroplaadiga tasandamist kaetakse plats liivaga ja luuaga pühkimisel täidetakse kivide vahed.Jälgida,et liiv sattuks ühtlaselt ja tihedalt kivide vahele.See takistab  vee sattumist kivide alla, mis võiks hiljem tekitada aluspinna ebaühtlaseks muutumist.Hea oleks veelkord vibroplaadiga tasandada,et saada ühtlane,tihe ja seega parem tulemus.
 • Platsidel või teedel, millel liiguvad transpordi vahendid, peavad kivid asetsema üksteise kõrval, suhteliselt tihedalt külg – külje kõrval, et vältida nende paigalt nihkumise.

NB!!!Kategooriliselt on keelatud-

Paigaldada ilma õmbluse vahedeta selliseid dekoratiivplaate ja -kive ,nagu Terrassiplaat,Mosaiik,Ornament,Paekivi,Rannakivi See on selleks,et vältida paigaldamisel nende vigastamist.Samuti. võib neid külg-külje vastas olles kahjustada külm,..Seepärast ilma vahedeta montaaz on ebaõige ja toob kaasa garantiitingimuste rikkumise.

Seoses sellega, et GEOS betoonpiirded on dekoratiivsed ja omavad ilusat pealispinda maastike ning majade ja platside välisilme kaunistamiseks, on soovitatav kõik need kohad, kuhu võib sattuda mustus sõidukite rataste alt, talvel aga kemikaalide ja soolaga läbiimbunud lumi ja liiv, täiendavalt kaitsta spetsiaalse niiskuskindla immutusega * Graniit 28 * või * Graniit 28 NS *. Sel juhul betoon ei lõhustu, mistahes mustus aga, mis satub immutatud pinnale, on kergesti eemaldatav veejoaga. 

Geos 'e kivide garantii:

Kõigile Geos toodetele antakse garantii, kui paigaldamisel on täidetud kõik tootja poolsed nõuded ja soovitused.

Garantii on tootmisdefektidel, mis võivad ilmuda 2 aasta jooksul. 

Kõik defektidega tooted, mis ei vasta deklareeritud nõuetele, vahetatakse välja tasuta. Pretensioonid, mis puudutavad toote välimust, võetaks vastu 15 päeva jooksul,altes toote ostmisest, kuid enne toote paigaldamist.

Kulud, mis on seotud transpordiga , praaktoote demontaažiga ja uue paigaldamisega, ei kompenseerita.

Garantii ei laiene juhtudele:

- kui ei ole täidetud paigaldamisel tootjapoolseid nõudeid ja soovitusi;

- toote kokkupuutel värvidega või keemiliste ainetega;

- pleekumine agressiivse keskkonna mõjul;

- määrdumine ja oksüdeerumine:

- toote mitteotstarbekohasel kasutamisel.