Посмотрите новый сайт / Vaadake uut saiti / Check out the new site

Loading...
Logo Granit
Kogu Geos toodangule antakse garantii, mis kehtib tootja nõuete ja soovituste järgimise tingimusel. 

Garantii kehtib vaid tootmisdefektidele, mis võivad ilmneda 2 aasta jooksul ostmise momendist. 

Kõik praagitud, s.t. kvaliteedi deklaratsioonile mittevastavad materjalid vahetatakse tasuta välja uute vastu. Toodangu välisilmet puudutavaid pretensioone võetakse vastu 15 päeva jooksul kättesaamise momendist, kuid kuni toodete montaaži alguseni. 

 

Kulutusi uute materjalide kohaletoimetamiseks, demontaažiks ja paigaldamiseks väljapraagitud asemele ei tagastata. 

 

Garantiid ei anta järgmistel juhtudel:

- tootja nõuete mittetäitmine plaatide montaažil ja ekspluatatsioonil

- mustumised ja oksüdeerumised. 

- kontaktid keemiliselt agressiivsete ainetega. 

- pleekumine agresiivse keskkonna mõju tulemusel.

- toodangu mitteotstarbekohane kasutamine.